Overeenkomst tussen Stichting EKO en de Natuurweide over EKO-Systeemerkenning

27 oktober 2023 Stichting EKO
Stichting EKO-keurmerk sloot de eerste EKO-Systeemerkenning met de Natuurweide, als vertegenwoordiger van de Stuurgroep Aanvullende Normen Biologische Zuivel. Stichting EKO wil deze erkenning verder uitbreiden is daarover in gesprek met andere biologische deelsectoren.

“De biologische zuivelsector heeft al jaren, sinds 2020 zelf verantwoordelijkheid genomen voor enkele bovenwettelijke normen inclusief borging en certificering van veehouders om zo steun te geven aan de verdere doorontwikkeling”, zegt Sybrand Bouma, Natuurweide voorzitter en EKO-bestuurder. “We konden en wilden niet wachten op Europese regelgeving. Dat geeft energie, we doen het samen met melkveehouders en zuivelorganisaties want we willen het iedere dag nog beter doen dan nu al het geval is.”

Biologische zuivel

Stichting EKO waardeert de inzet van het programma Aanvullende Normen voor biologische zuivel en neemt deze normen over en als basis voor het verlenen van het EKO keurmerk aan deelnemers. “Dit is een belangrijke stap voor de nieuwe richting die Stichting EKO inslaat”, aldus EKO-voorzitter Douwe Monsma. “Met de EKO-Systeemacceptatie zijn 99% van de melkveehouders EKO-keurmerkwaardig. Daarmee opent zich de weg om deze hoge standaard van de Nederlandse biologische zuivel ook met EKO herkenbaar te maken voor de Nederlandse consument.”

De EKO Systeemerkenning van de zuivelsector is een logische stap. In 2017 heeft Stichting EKO de Aanvullende Normen van de zuivelsector al integraal overgenomen als EKO-normen. In 2019 is een Intentieverklaring tussen beide partijen afgesloten om de samenwerking in het ontwikkelen van de normen te versterken en herkenbaar te maken met het EKO-keurmerk.

EKO Systeemerkenning verder uitbreiden

Stichting EKO is in gesprek met andere biologische deelsectoren om de EKO-Systeemerkenning uit te breiden. Douwe Monsma: “Idealiter gaan we dezelfde weg volgen met alle biologische deelsectoren. Dit vergt wel dat sectoren duidelijk extra duurzamere stappen zetten. We hopen dat ze, net als de zuivel, meer zelf het initiatief nemen en keuzes maken hoe hun deelsector nog beter aan de maatschappelijke wensen kan voldoen. Stichting EKO wil daarbij ondersteunen, stimuleren en toezicht houden op de eisen zodat deze blijven voldoen aan de eisen die aan een topkeurmerk gesteld worden.”

 

Geniet van biologisch uit Nederland

Het vertrouwde EKO-keurmerk staat vanaf 2024 voor de Nederlandse herkomst van biologische producten. Het komend jaar schakelen de aangesloten producenten over naar het vernieuwde EKO-sterren keurmerk. Zo krijgt de consument de zekerheid dat producten met het EKO-sterren keurmerk van Nederlandse biologische boeren afkomstig zijn.

Altijd op de hoogte blijven?