Nieuwe doorlopende kredietfaciliteit FrieslandCampina

17 oktober 2022

Koninklijke FrieslandCampina N.V. heeft een nieuwe doorlopende kredietfaciliteit afgesloten van 1,25 miljard euro voor een periode van vijf jaar. Deze vervangt de huidige kredietfaciliteit van 1 miljard euro die in oktober 2024 zou aflopen. "De faciliteit is gekoppeld aan vier belangrijke prestatie-indicatoren op het gebied van duurzaamheid die volledig in lijn zijn met de bestaande klimaat-, duurzaamheids- en voedingsdoelstellingen", aldus FrieslandCampina.

De doorlopende kredietfaciliteit bevat een aan duurzaamheid gekoppelde prijsaanpassing op basis van vier jaarlijkse prestatie-indicatoren. De eerste twee prestatie-indicatoren richten zich op vermindering van broeikasgasemissies voor scopes 1, 2 en 3 gevalideerd door SBTi (voor meer informatie: het klimaatplan van FrieslandCampina). De andere twee prestatie-indicatoren richten zich meer specifiek op het recyclebaar maken van verpakkingen en het verbeteren van de voedingswaarde van de producten van FrieslandCampina volgens de FrieslandCampina Global Nutritional Standards. Met deze nieuwe doorlopende kredietfaciliteit verbindt FrieslandCampina zijn duurzaamheidsdoelstellingen nog meer met zijn financieringsactiviteiten.

Hans Janssen, CFO Koninklijke FrieslandCampina N.V.: “Ondanks uitdagende omstandigheden op de kredietmarkt zijn we erin geslaagd onze doorlopende kredietfaciliteit tegen gunstige voorwaarden te herfinancieren. De nieuwe doorlopende kredietfaciliteit is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met gerenommeerde internationale banken. De nieuwe faciliteit vormt een solide basis voor de verdere uitvoering van onze duurzaamheidsambities op het gebied van klimaat en verpakkingen, alsmede voor het verder verbeteren van de voedingswaarde van onze producten.”

De verhoging van de kredietfaciliteit voorziet in een toegenomen behoefte aan werkkapitaal. De succesvolle herfinanciering bevestigt het positieve oordeel van de kredietverstrekkers over zowel de balans van FrieslandCampina als de onderliggende bedrijfsactiviteiten en de inspanningen op het gebied van duurzaamheid.

De transactie is afgerond met steun van ING Bank en MUFG Bank (Europe), die beide optreden als coördinator, en HSBC die optreedt als duurzaamheidscoördinator. Naast deze drie banken nemen de volgende tien banken deel aan de doorlopende kredietfaciliteit: ABN Amro, BNP Paribas, Citibank, Intesa Sanpaolo, JPMorgan, Rabobank (Facility Agent), UniCredit, Standard Chartered, Agricultural Bank of China en ICBC.

Dit artikel verscheen eerder op: Evmi

Altijd op de hoogte blijven?