Negen regels voor duurzaam verpakken

17 oktober 2023
Studenten en onderzoekers van HAS green academy, De Haagse Hogeschool en de Hogeschool van Amsterdam deden de afgelopen twee jaar onderzoek naar verpakkingen. Zij formuleerden negen gouden regels voor duurzaam verpakken. Dat meldt onderzoekspartner KIDV op de website

Binnen het onderzoeksproject Goed Verpakt gingen de studenten van de drie hogescholen op zoek naar een antwoord op de vraag ‘hoe kunnen voedselbedrijven duurzaam voldoen aan de behoeften van de eindgebruiker, met een product-verpakkingscombinatie die past binnen een circulaire economie en voldoet aan ketenvereisten?’ 

Het onderzoek concentreerde zich op verpakkingen van groente en fruit, portieverpakkingen en kant-en-klaar maaltijden. Ze formuleerden de volgende negen gouden regels voor integraal duurzaam verpakken. 

  1. Ga uit van je eigen intrinsieke motivatie op het gebied van duurzaamheid en gebruik je eigen invloed om anderen hiervan te overtuigen.
  2. Investeer in het voorkomen van voedselverspilling door de hele keten.
  3. Ga uit van de berekende duurzaamheid (LCA’s) en informeer de consument over deze keuze.
  4. Ga uit van een zo duurzaam mogelijke verpakking (op basis van LCA) en pas de branding daarop aan.
  5. Investeer zo snel mogelijk in duurzamere ingrediënten, materialen en ontwerpen.
  6. Kies voor zo min mogelijk omverpakking: maak afspraken in de keten, zodat er een gelijk speelveld is.
  7. Kies waar mogelijk een herbruikbare verpakking.
  8. Is een herbruikbare verpakking niet mogelijk, kies dan op korte termijn voor een recyclebare verpakking van mono-materialen en gebruik zo veel mogelijk gerecycled materiaal.
  9. Ga voor de lange termijn op zoek naar een biodegradeerbare verpakking of coatings op basis van reststromen van AGF.

Bron: KIDV

Altijd op de hoogte blijven?