Moeilijke marktomstandigheden voor FrieslandCampina

22 juni 2023 Redactie Food FrieslandCampina

Zuivelcoöperatie FrieslandCampina heeft veel last van de hoge inflatie en de daaruit volgende daling in volumes en door de sterk gedaalde basiszuivelprijzen sinds eind 2022. Dat meldde CEO Jan Derck van Karnebeek en CFO Hans Janssen tijdens de ledenraadsbijeenkomst op woensdag 21 juni 2023.

De resultaten bevestigen de vooruitzichten voor 2023 die FrieslandCampina eind februari af gaf. De moeilijke marktomstandigheden en de sterke daling van de basiszuivelprijzen van de laatste maanden van 2022 zetten zich door in de eerste helft van 2023. In Nederland en grote delen van de wereld was de koopkracht zwak door de hardnekkige, hoge inflatie wat zich vertaalde in lagere volumes. De kosten stegen door hoge energie- en grondstofprijzen, stijgende loonkosten, ongunstige wisselkoerseffecten en rentestijgingen.

Dalende zuivelprijs

De garantieprijs die FrieslandCampina betaalt voor de geleverde ledenmelk, daalde in de eerste helft van 2023 langzamer dan de basiszuivelprijzen. Als gevolg hiervan moesten producten uit voorraad die tegen een hogere kostprijs waren geproduceerd tegen een lagere marktprijs worden verkocht. De resultaten van de business groups Food & Beverage en Trading kwamen hierdoor onder druk. De business groups Specialised Nutrition en Ingredients hadden daarentegen een goede start van het jaar. Per saldo hadden bovengenoemde factoren echter een significant negatieve impact op de financiële resultaten van FrieslandCampina in de eerste helft van 2023.

Verwachtingen 2e helft 2023

De verwachting is dat het verschil tussen de garantieprijs en de basiszuivelprijzen kleiner zal worden. Hierdoor wordt er in de tweede helft van het jaar geen additioneel, nadelig impact verwacht als gevolg van voorraadafwaardering. Door inflatie en blijvend koopkrachtverlies in alle markten blijven volumes naar verwachting echter onder druk staan. Renteontwikkelingen en valutarisico’s blijven ook onzekere factoren in de tweede helft van 2023. De halfjaarresultaten van Koninklijke FrieslandCampina N.V. worden op 20 juli 2023 om 8:00 uur MET gepubliceerd.

Renteopslag ledencertificaten goedgekeurd

Tijdens de ledenraadsbijeenkomst werd de rente-opslag van 3,25 procent op de ledencertificaten vanaf 1 juni 2023 goedgekeurd, resulterend in een totale rente van 7,020 procent (zesmaands Euribor plus een renteopslag van 3,25 procent) per 1 juni 2023. Daarmee is deze rentevergoeding gelijk aan de rentevergoeding zoals deze per 1 juni 2023 is vastgesteld voor de ledenobligaties.

 

Altijd op de hoogte blijven?