Ledenraad FrieslandCampina benoemt nieuwe bestuurder

17 juni 2024 FrieslandCampina
Op woensdag 12 juni 2024 nam de ledenraad van FrieslandCampina een reeks besluiten betreffende ledenbehoud, ledenwerving en ledenfinanciering. Wietse Duursma werd benoemd als bestuurslid van de coöperatie en als lid van de raad van commissarissen van de onderneming. Daarnaast werd de duurzaamheidsstrategie bekrachtigd.

De ledenraad van de zuivelcoöperatie heeft een integraal pakket aan regelingen goedgekeurd. Dit pakket omvat zowel vernieuwde als nieuwe maatregelen, zoals de aanpassing van de bedrijfsovernameregeling, de verlenging van de melkvolumeregeling, de invoering van een kwantumtoeslag, een tijdelijke vrijstelling van de entreepremie voor nieuwe leden en een verbetering van de liquiditeitspositie van leden-melkveehouders door de omzetting van ledenobligaties-vast in ledenobligaties-vrij per 21 juni 2024. Daarnaast is besloten om het coöperatief werkgebied in België uit te breiden tot geheel West- en Oost-Vlaanderen en wordt ook daar gestart met de werving van nieuwe leden.

Duurzaamheidsstrategie

Verder heeft de ledenraad de duurzaamheidsstrategie gericht op leden-melkveebedrijven bekrachtigd. “FrieslandCampina richt zich op het bieden van goede voeding, in balans met mens en planeet. Om in de gehele keten de juiste stappen te kunnen zetten, vereist duurzaamheid een gezamenlijke strategie en aanpak van onderneming en coöperatie. De strategie voor de melkveebedrijven richt zich op het tot waarde brengen van duurzaamheidsresultaten in de markt door de onderneming, het bieden van kennis en hulpmiddelen aan leden-melkveebedrijven en het ontsluiten van innovaties en samenwerkingen”, aldus de zuivelcoöperatie. Het bedrijf beloont duurzaamheidsresultaten van zijn leden-melkveehouders op het gebied van diergezondheid en -welzijn, klimaat en biodiversiteit via het programma ‘Foqus planet Duurzame ontwikkeling’. De duurzaamheidsdoelstellingen zijn ongewijzigd gebleven.

Wietse Duursma

Tijdens de ledenraad van 12 juni 2024 is Wietse Duursma benoemd als bestuurslid van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. Duursma, melkveehouder in Bellingwolde (Groningen) en bestuurder en toezichthouder, zal per 10 december 2024 toetreden. De raad van commissarissen maakte ook bekend dat Wietse Duursma per 10 december 2024 ook is benoemd als commissaris van Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Sybren Attema, voorzitter van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. en voorzitter van de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V.: “Met Wietse Duursma krijgen we een ervaren en nuchtere bestuurder en toezichthouder in het coöperatiebestuur en de raad van commissarissen. Hij begrijpt de uitdagingen van de sector zowel vanuit het boerenerf als vanuit het leiden van een internationale organisatie. We kijken ernaar uit om samen met hem verder te bouwen aan de coöperatie en de onderneming.”

Vanaf 10 december 2024 bestaat het coöperatiebestuur uit acht leden en de raad van commissarissen uit negen leden, waarvan vier coöperatiebestuursleden, één lid-melkveehouder van de coöperatie en vier externe commissarissen.

Bron: FrieslandCampina 

Altijd op de hoogte blijven?