Woekeren met rente

14 juni 2024 Gerrit van den Berg (Profinis) Profinis
FINANCIEEL | De Dikke van Dale geeft als uitleg bij het woord ‘woeker’: onmatig hoge rente, verkregen door misbruik te maken van iemands geldnood. Ik moest aan dit woord denken toen ik las over de verhoging van de rente op belastingen per 1 januari . Wat is er aan de hand?

De Belastingdienst brengt rente in rekening als een aanslag niet op tijd kan worden vastgesteld. De oorzaak daarvoor is bijvoorbeeld dat de uiteindelijke aanslag hoger is dan de voor­lopige aanslag c.q. ingediende aangifte óf als te laat aangifte wordt gedaan. De rente wordt berekend over het bedrag dat aan belasting (bij)betaald moet worden. De rentebepalingen verschillen per belastingsoort. De tendens die zichtbaar is vanaf 2012 is, dat de rente fors gestegen is. Zo is de rente in de vennootschapsbelasting gestegen van rond de 2,5% in 2012 tot 10% in 2024! Concreet betekenen de nieuwe regels een renteverhoging voor de vennootschapsbelasting met 2% naar 10% en voor de overige belastingen met 1,5% naar 7,5%. Voor toeslagen geldt een apart, onveranderd, percentage van 4%. Deze percentages gelden voor zowel de te betalen belastingrente als de te ontvangen belastingrente. 

Hoe rente te voorkomen?

Rente kan voorkomen worden door op tijd de aangifte in te dienen of een voorlopige aanslag aan te vragen. Het is dus zaak om een zo nauwkeurig mogelijke schatting te maken van de verschuldigde belasting als u niet op tijd aangifte kan doen. Dat voorkomt niet alleen een hoge rente, maar bij een te hoge schatting ook het niet ontvangen van rente over het te hoog ingeschatte deel. 

De uiterlijke datum voor de inkomstenbelasting is 1 mei 2024. Voor vennootschapsbelasting geldt een uiterste aangiftedatum vóór 1 juni 2024 of het indienen van een juiste voorlopige aanslag vóór 1 mei 2024. Bij de omzetbelasting is de datum 1 april 2024; hiervoor geldt dat indien niet voor genoemde datum actie ondernomen wordt, er belasting berekend wordt over de periode van 1 januari na afloop van het kalenderjaar tot 14 dagen na de datum op de naheffingsaanslag. 

Recht op rentevergoeding

In het verleden werd er ook rente vergoed als er recht was op een teruggave. Die tijd ligt echter al geruime tijd achter ons. In de meeste gevallen ontvangt u daarom geen rente als u recht heeft op een belastingteruggave. Dit is anders als de Belastingdienst bijvoorbeeld zonder reden te lang doet over het opleggen van de belastingaanslag. De voorwaarden voor rentevergoeding zijn te vinden op www.belastingdienst.nl. De rentevergoeding gaat pas in op 1 juli van het jaar na het belastingjaar.

Ook bij het niet tijdig afwikkelen van een verzoek bestaat aanspraak op een rentevergoeding. De rente wordt dan vergoed vanaf het moment dat u heeft verzocht om de voorlopige aanslag te verminderen tot zes weken na de dagtekening van de uiteindelijke vermindering.  

Tijdig aanvragen

Moraal van dit verhaal en mijn advies: vraag tijdig een voor­lopige aanslag aan of dien een suppletie omzetbelasting in om belastingrente te voorkomen! Ons kantoor helpt u daar graag bij.

Profinis

Gerrit van den Berg
Profinis Accountants en Adviseurs
Postbus 110, 8320 AC URK
Tel. 0527 681 726
www.profinis.nl

Altijd op de hoogte blijven?