Privéactiviteiten tijdens het werk

25 april 2023 Smit en Smit Advocaten Unsplash

Een werknemer kan onder werktijd best een tele­foon­tje opnemen wanneer het werk hier niet onder lijdt. De vraag is: waar trek je de grens tussen zakelijk en privéleven?

De vraag of het uitvoeren van privéactiviteiten onder werktijd kan leiden tot ontslag op staande voet deed zich afgelopen december voor in een uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland.

Geen toestemming

Op 1 juni 2022 trad de werknemer in dienst bij een bedrijf dat actief is op het gebied van vastgoed. Twee maanden na de indiensttreding constateerde de werkgever dat de werknemer onder werktijd een ziekenhuisbezoek had ingepland en zes huur- en koopwoningen voor privé had gezocht en bezichtigd. Hiervoor had hij geen toestemming gevraagd aan de werkgever. Dit was voor de werkgever de reden om de werknemer op staande voet te ontslaan.

De werknemer is het hier niet mee eens en besluit hiervoor naar de rechter te gaan. Hij verzoekt hierbij dat het ontslag op staande voet wordt vernietigd. Ook wil hij het loon ontvangen dat hij gedurende periode van ontslag heeft misgelopen.

Ruimte geven voor privéleven

Naar het oordeel van de kantonrechter is de reden voor het ontslag niet dringend, waardoor ontslag op staande voet niet kan worden gerechtvaardigd. Hij benoemt hierbij dat een goed werkgever aan de werknemer ruimte dient te geven om privé-activiteiten tijdens werk te verrichten, zolang de werknemer dit redelijkerwijs beperkt. 

Denk aan het inplannen van afspraken buiten werktijd, voor zover dit mogelijk is. Het is echter aan de werkgever om het belang van een strikte scheiding tussen werk en privé kenbaar te maken aan de werknemer op het moment dat hij bij het bedrijf aan de slag ging. Ook zouden de consequenties van het niet naleven van deze regels aan hem bekend gemaakt moeten zijn. Nu dit niet was gebeurd mocht de werknemer niet op staande voet ontslagen worden. Het ontslag werd dan ook vernietigd. 

Vergoeding voor werknemer

In dit geval voelde de werkgever zelf aan dat het ontslag wellicht niet had gemogen. Nu het ontslag toch was doorgezet en werd gehandhaafd, is er sprake van ernstige schending van goed werkgeverschap. Deze bijzondere omstandigheden maken dan ook dat het verzoek tot vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten van juridische bijstand en een billijke vergoeding van € 10.000 voor het ontslag werden toegekend.

Niet snel een dringende reden

De conclusie luidt dan ook dat het van de omstandig­heden van het geval afhangt of er sprake is van een dringende reden, maar ontslag op staande voet zal niet snel worden aangenomen op grond van het verrichten van privé­activiteiten tijdens het werk. 

Heeft u vragen over dit of een ander juridisch onderwerp? Bel of mail dan Smit & Smit Advocaten.

Logo Smit en smit advocaten_Klein
Smit en Smit Advocaten
Bezoekadres: Prins Bernhardlaan 16, 1131 CH Volendam
Postadres: Postbus 108, 130 AC Volendam
Mr. C.M. (Kees) Smit
Tel. +31 (0)6 20 13 86 69
Mr. J.J.M. (Jack) Smit
Tel. +31 (0)6 20 14 24 49
info@smitensmitadvocaten.nl

Altijd op de hoogte blijven?