Aangifte doen blijft uitdaging

24 augustus 2023 Gerrit van den Berg (Profinis) Profinis

‘Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.’ Deze pakkende slogan heeft de intentie belastingbetalers gerust te stellen dat de Belastingdienst streeft naar vereen­voudiging van het complexe belastingstelsel. Wat komt hiervan terecht?

De genoemde slogan werd voor het eerst gebruikt in 1993. Destijds was het belastingstelsel inderdaad erg gecompliceerd en was een belasting­aangifte vaak een tijdrovende en complexe taak. In de loop der jaren zijn er verschillende initiatieven genomen om het proces te vereenvoudigen en belastingbetalers te helpen.Een van de belangrijkste voorbeelden hiervan is de introductie van vooraf ingevulde aangiften, waarbij de Belastingdienst de gegevens van belastingbetalers alvast invult op basis van beschikbare informatie. Hoewel deze vooraf ingevulde aangiften voor veel mensen een welkome vereenvoudiging zijn, zijn er nog steeds situaties waarin ze niet correct zijn of waar aanvullende gegevens vereist zijn. Zo is bijvoorbeeld in het aangiftepakket van de Belastingdienst onduidelijk wanneer alleenstaande ouderenkorting geclaimd kan worden. Dit recht bestaat al op het moment dat een belastingplichtige AOW voor alleenstaanden zou kunnen ontvangen en niet pas als dat ook daadwerkelijk het geval is.

Digitalisering van processen, online aangifte doen en elek­tronisch communiceren met de Belastingdienst zijn positieve ontwikkelingen die veel tijd kunnen besparen. Voor sommige mensen kan het digitale proces echter juist een extra obstakel vormen in plaats van een vereenvoudiging.

Uitzonderingen en bijzondere situaties

Er zijn nog steeds complexe belastingregels en aftrekposten die voor veel mensen moeilijk te begrijpen zijn. In een eerder artikel schreef ik al dat voor schijnbaar identieke inkomenssituaties toch een afwijkende belastingdruk van toepassing kan zijn. Daarnaast zijn er helaas nog steeds veel uitzonderingen en bijzondere situaties die het voor belastingbetalers lastig maken om hun aangiften correct in te vullen. Als alleen al gekeken wordt naar de hoeveelheid wetteksten, die in de wet Inkomstenbelasting 2001 zijn opgenomen voor inkomsten uit eigen woning vraag je je af of dat niet makkelijker kan.

Helaas laat ook recente wetgeving over wegwerpverpakkingen zien dat belastingbetalers nog steeds worden opgezadeld met onnodig ingewikkelde regelingen en kosten. Want men heeft bedacht dat het btw-tarief dat voor de wegwerpverpakking geldt, het product volgt dat erin verpakt wordt. Zo moet voor een plastic beker met bier het tarief van 21% worden berekend, terwijl voor een plastic bakje met patat het lage tarief van 9% geldt. Waarom toch?

Gebrekkige communicatie

Een ander punt van kritiek is de communicatie vanuit de Belastingdienst naar belastingbetalers. Veel mensen begrijpen de gebezigde taal in brieven en berichten van de Belastingdienst niet, wat kan leiden tot misinterpretaties en onjuiste acties van belastingbetalers, wat vervolgens weer tot problemen kan leiden. Het zorgt er wel weer voor dat belastingadviseurs niet bang hoeven te zijn geen werk meer te hebben...

Kortom, hoewel de slogan van de Belastingdienst – ‘Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker – een nobel streven vertegenwoordigt, zijn er nog steeds veel uitdagingen en onnodige complexiteiten in het belastingstelsel. Een grondige revisie van belastingwetgeving en capaciteitsverbetering plus nieuwe softwarepakketten bij de Belastingdienst zijn nodig om de slogan echt eer aan te doen. 

Heeft u vragen over dit of een ander fiscaal onderwerp? Neem dan contact met ons op.

Profinis

Gerrit van den Berg
Profinis Accountants en Adviseurs
Postbus 110, 8320 AC URK
Tel. 0527 681 726
www.profinis.nl

Dit artikel verscheen eerder op: Vismagazine

Altijd op de hoogte blijven?